................................................................ شماره تلفن : 02156586719 02156585547 09126543479 09122260683 پخش قطعات خودرو و نماینده رسمی عظام خواجوند .................................................................

عظام

ردیفنام کالاگروه محصول
۱دیسک و صفحه پیکانانتقال قدرت
۲دیسک و صفحه پژو روآانتقال قدرت
۳دیسک و صفحه  پژو ۲۰۶ تیپ ۵انتقال قدرت
۴دیسک و صفحه  پژو ۲۰۶ تیپ ۲انتقال قدرت
۵دیسک و صفحه راناانتقال قدرت
۶ دیسک و صفحه ریو  انتقال قدرت
۷دیسک و صفحه ال۹۰انتقال قدرت
۸دیسک و صفحه تیبا قطر۲۱۵انتقال قدرت
۹دیسک و صفحه تیبا قطر۲۰۰انتقال قدرت
۱۰دیسک و صفحه پژو ۴۰۵انتقال قدرت
۱۱دیسک و صفحه پراید انتقال قدرت
۱۲موتور فن پراید (۲ دور)برقی
۱۳موتور فن پژو ۲۰۶برقی
۱۴موتور فن پژو ۴۰۵ خاریبرقی
۱۵مجموعه موتور فن کامل ۲۰۶ (باقاب و پروانه)برقی
۱۶مجموعه موتور فن کامل پراید (باقاب و پروانه)برقی
۱۷استارت پژو ۴۰۵برقی
۱۸استارت پژو۲۰۶برقی
۱۹استارت پیکانبرقی
۲۰استارت L90برقی
۲۱استارت پرایدبرقی
۲۲استارت ریوبرقی
۲۳استارت نیسانبرقی
۲۴استارت تیبا – ساینا (پراید بهینه)برقی
۲۵استارت پژو ۴۰۵ – طرح جدیدبرقی
۲۶استارت پژو۲۰۶ – طرح جدیدبرقی
۲۷استارت پیکان – طرح جدیدبرقی
۲۸دینام پژو۴۰۵برقی
۲۹دینام پژو۲۰۶برقی
۳۰دینام پیکان، روآ و آردیبرقی
۳۱دینام L90برقی
۳۲دینام پرایدبرقی
۳۳دینام نیسانبرقی
۳۴دینام تیبابرقی
۳۵دینام زانتیابرقی
۳۶دینام پژو ۲۰۶ – R2برقی
۳۷دینام پراید ۹۰ آمپربرقی
۳۸دينام دنابرقی
۳۹سلونوئید استارت ۴۰۵برقی
۴۰سلونوئید استارت ۲۰۶برقی
۴۱سلونوئید استارت پیکانبرقی
۴۲سلونوئید استارت پرایدبرقی
۴۳سلونوئید استارت L90برقی
۴۴یوک استارت پژو۴۰۵برقی
۴۵یوک استارت پیکانبرقی
۴۶یوک استارت پرایدبرقی
۴۷پینیون استارت پژو ۴۰۵برقی
۴۸پینیون استارت پیکانبرقی
۴۹پینیون استارت پرایدبرقی
۵۰آرمیچر استارتبرقی
۵۱براکت استارت پژو۴۰۵برقی
۵۲براکت استارت پیکانبرقی
۵۳گیربکس استارت پژو ۴۰۵برقی
۵۴شفت استارت پژو ۴۰۵برقی
۵۵ذغال استارتبرقی
۵۶جا ذغالی استارتبرقی
۵۷کابل استارت ۴۰۵برقی
۵۸لور (دوشاخه ) استارت پژو ۴۰۵برقی
۵۹رکتی فایر (دیود) پژو ۴۰۵برقی
۶۰رکتی فایر (دیود ) پرایدبرقی
۶۱بالشتک(استاتور)گروه پژو۴۰۵برقی
۶۲بالشتک(استاتور)پرایدبرقی
۶۳آرمیچر دینام (روتور)گروه پژو۴۰۵برقی
۶۴آرمیچر دینام (روتور) پرایدبرقی
۶۵آفتامات(رگلاتور)گروه پژو۴۰۵برقی
۶۶آفتامات(رگلاتور)۲۰۶برقی
۶۷آفتامات(رگلاتور) پرایدبرقی
۶۸پولی دینام گروه پژو۴۰۵برقی
۶۹پولی دینام پژو۲۰۶برقی
۷۰سلونوئید استارت ۲۰۶ – طرح جدیدبرقی
۷۱سلونوئید استارت ۴۰۵ – طرح جدیدبرقی
۷۲آرمیچر استارت – طرح جدیدبرقی
۷۳شفت استارت پژو ۴۰۵ – طرح جدیدبرقی
۷۴ لور (دوشاخه ) استارت پژو ۴۰۵ – طرح جدید برقی
۷۵بالشتک(استاتور)گروه پژو ۲۰۶برقی
۷۶ذغال استارت (طرح جدید )برقی
۷۷یوک استارت پژو۴۰۵ – طرح جدیدبرقی
۷۸پینیون استارت پژو ۴۰۵ – طرح جدیدبرقی
۷۹شفت استارت پرایدبرقی
۸۰آفتامات(رگلاتور) پراید-طرح قدیمبرقی
۸۱کویل جرقه VALEO – TU5برقی
۸۲بلبرینگ چرخ جلو پژو ۴۰۵ (BA2B-446047-HUB1)بلبرینگ
۸۳بلبرینگ توپی چرخ عقب مخصوص سیستم ترمز ضد قفل پژو ۴۰۵ (BAFB-446451ABA-HUB2)بلبرینگ
۸۴رولبرینگ داخل بازویی چرخ عقب داخل پژو ۴۰۵ (NE68934)بلبرینگ
۸۵رولبرینگ داخل بازویی چرخ عقب خارج پژو ۴۰۵ (DBF68933)بلبرینگ
۸۶بلبرینگ وسط پلوس پژو ۴۰۵ (۶۰۰۶-۲RS/C3)بلبرینگ
۸۷رولبرینگ چرخ عقب پژو ۲۰۶ (۴۴۵۵۳۹AA)بلبرینگ
۸۸رولبرینگ لوله مفصلی داخلی اکسل عقب پژو ۲۰۶ (NE70214)بلبرینگ
۸۹رولبرینگ لوله مفصلی بیرونی اکسل عقب پژو ۲۰۶ (DB70216)بلبرینگ
۹۰رولبرینگ اکسل جلو پراید قدیم (۶۹۳۴۹/۱۰)بلبرینگ
۹۱رولبرینگ چرخ عقب پراید بزرگ (۴۴۶۴۹/۱۰)بلبرینگ
۹۲رولبرینگ چرخ عقب پراید کوچک جدید (۱۱۹۴۹/۱۰)بلبرینگ
۹۳رولبرینگ چرخ عقب پراید کوچک قدیم (۱۱۷۴۹/۱۰)بلبرینگ
۹۴رولبرینگ گیربکس پراید (۶۸۱۴۹/۱۰)بلبرینگ
۹۵بلبرینگ گیربکس پراید (۶۲/۲۲-۲RS/C3)بلبرینگ
۹۶بلبرینگ گیربکس پراید (۶۳۰۴-۲RS/C3)بلبرینگ
۹۷رولبرینگ گیربکس پراید (۱۲۶۴۹A/10)بلبرینگ
۹۸رولبرینگ گیربکس پراید (۳۲۲۰۴)بلبرینگ
۹۹بلبرینگ فلایویل و دینام (۶۲۰۲-۲RS/C3)بلبرینگ
۱۰۰بلبرینگ سرکمک فنر پژو ۴۰۵ (BDA-1029)بلبرینگ
۱۰۱بلبرینگ چرخ جلو پراید (SK130-33-047R)بلبرینگ
۱۰۲بلبرینگ چرخ عقب (TGB40917S11) – TU5بلبرینگ
۱۰۳توپی چرخ عقب ABS دار ۵ پیچ – دنا (IK00628580)بلبرینگ
۱۰۴پلوس کامل پژو ۲۰۶ بلند ۲۲ خار با ABSپلوس
۱۰۵پلوس کامل پژو ۲۰۶ کوتاه ۲۲ خار با ABSپلوس
۱۰۶پلوس کامل پژو ۴۰۵ بلند ۲۴ خار (راست)پلوس
۱۰۷پلوس کامل پژو ۴۰۵ کوتاه ۲۴ خار (چپ)پلوس
۱۰۸پلوس کامل تندر ۹۰ بلند با ABS (راست)پلوس
۱۰۹پلوس کامل تندر ۹۰ کوتاه با ABS (چپ)پلوس
۱۱۰پلوس کامل زانتیا بلند (راست)پلوس
۱۱۱پلوس کامل زانتیا کوتاه (چپ)پلوس
۱۱۲پلوس کامل پراید بلند (راست)پلوس
۱۱۳پلوس کامل پراید بلند با ABSپلوس
۱۱۴پلوس کامل پراید کوتاه (چپ)پلوس
۱۱۵پلوس کامل پراید کوتاه با ABSپلوس
۱۱۶پلوس کامل پژو ۲۰۶ بلند ۲۲ خار (راست)پلوس
۱۱۷پلوس کامل پژو ۲۰۶ بلند تیپ ۵ (راست)پلوس
۱۱۸پلوس کامل پژو ۲۰۶ کوتاه تیپ ۵ (چپ)پلوس
۱۱۹پلوس کامل پژو ۲۰۶ کوتاه ۲۲ خار (چپ)پلوس
۱۲۰پلوس کامل پژو ۴۰۵ بلند ۲۴ خار با ABS (راست)پلوس
۱۲۱پلوس کامل پژو ۴۰۵ کوتاه ۲۴ خار با ABS (چپ)پلوس
۱۲۲پلوس کامل تیبا بلند (راست)پلوس
۱۲۳پلوس کامل تیبا کوتاه (چپ)پلوس
۱۲۴پلوس کامل پژو ۴۰۵ کوتاه (چپ) ۲۲ خار با COFCO)-ABS)پلوس
۱۲۵پلوس کامل پژو ۴۰۵ بلند ( راست) ۲۲ خار با COFCO)-ABS)پلوس
۱۲۶جک هیدرولیکی فرمان پژو ۴۰۵پلوس
۱۲۷سرچرخ پراید ۱۹ خارپلوس
۱۲۸سرچرخ پراید ۱۹ خار با ABSپلوس
۱۲۹سرچرخ پراید ۲۰ خارپلوس
۱۳۰سرچرخ پراید ۲۰ خار با ABSپلوس
۱۳۱سرچرخ پژو ۲۰۶ — ۲۱ خارپلوس
۱۳۲ سرچرخ پژو ۲۰۶ — ۲۲ خار پلوس
۱۳۳سرچرخ پژو ۲۰۶ — ۲۲ خار با ABSپلوس
۱۳۴سرچرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۵پلوس
۱۳۵سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۲۲ خارپلوس
۱۳۶سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۲۲ خار با ABSپلوس
۱۳۷سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۲۴ خارپلوس
۱۳۸سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۲۴ خار با ABSپلوس
۱۳۹سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۳۴ خارپلوس
۱۴۰سرچرخ تندر ۹۰ با ABSپلوس
۱۴۱سرچرخ ریوپلوس
۱۴۲سرچرخ زانتیاپلوس
۱۴۳سرچرخ تیباپلوس
۱۴۴سرچرخ پژو ۴۰۵ — ۲۲ خار با ABS ( طرح Cofco )پلوس
۱۴۵سرچرخ پژو ۲۰۶ — ۲۱ خار با ABSپلوس
۱۴۶سرگیربکس پژو ۲۰۶ چپ ۲۱ خارپلوس
۱۴۷سرگیربکس پژو ۲۰۶ چپ ۲۲ خارپلوس
۱۴۸سرگیربکس پژو ۲۰۶ راست ۲۱خارپلوس
۱۴۹سرگیربکس پژو ۴۰۵ راست ۲۲ خارپلوس
۱۵۰سرگیربکس پراید ۱۹خارپلوس
۱۵۱سرگیربکس پراید ۲۰ خارپلوس
۱۵۲سرگیربکس پژو ۲۰۶ چپ تیپ ۵پلوس
۱۵۳سرگیربکس پژو ۲۰۶ راست ۲۲ خارپلوس
۱۵۴سرگیربکس پژو ۲۰۶ راست تیپ ۵پلوس
۱۵۵سرگیربکس پژو ۴۰۵ چپ ۲۲ خارپلوس
۱۵۶سرگیربکس پژو ۴۰۵ چپ ۲۴ خارپلوس
۱۵۷سرگیربکس پژو ۴۰۵ چپ ۳۴ خارپلوس
۱۵۸سرگیربکس پژو ۴۰۵ راست ۲۴ خارپلوس
۱۵۹سرگیربکس پژو ۴۰۵ راست ۳۴ خارپلوس
۱۶۰سرگیربکس تیبا و پراید جدیدپلوس
۱۶۱سرگیربکس پژو ۴۰۵ راست ۲۲ خار (COFCO)پلوس
۱۶۲سرگیربکس پژو ۴۰۵ چپ ۲۲ خار (COFCO)پلوس
۱۶۳سه شاخه پراید ۱۹ خارپلوس
۱۶۴سه شاخه پراید ۲۰ خارپلوس
۱۶۵سه شاخه پژو ۴۰۵ — ۲۲ خارپلوس
۱۶۶سه شاخه پژو ۴۰۵ — ۲۴ خارپلوس
۱۶۷سه شاخه پژو ۴۰۵ — ۳۴ خارپلوس
۱۶۸گردگیر تکی چرخ پرایدپلوس
۱۶۹گردگیر تکی چرخ پژو ۲۰۶پلوس
۱۷۰گردگیر تکی چرخ ریوپلوس
۱۷۱گردگیر تکی گیربکس پرایدپلوس
۱۷۲گردگیر تکی گیربکس پژو ۲۰۶پلوس
۱۷۳گردگیر تکی گیربکس پژو GKN 405پلوس
۱۷۴گردگیر تکی چرخ پژو ۴۰۵پلوس
۱۷۵گردگیر تکی گیربکس پژو WIA 405پلوس
۱۷۶گردگیر جعبه فرمان پرایدپلوس
۱۷۷مجموعه گردگیر چرخ پژو ۴۰۵پلوس
۱۷۸مجموعه گردگیر چرخ پرایدپلوس
۱۷۹مجموعه گردگیر چرخ پژو ۲۰۶پلوس
۱۸۰مجموعه گردگیر گیربکس پژو ۲۰۶پلوس
۱۸۱مجموعه گردگیر گیربکس پژو ۴۰۵ GKNپلوس
۱۸۲مجموعه گردگیر گیربکس پرایدپلوس
۱۸۳مجموعه گردگیر گیربکس پژو WIA 405پلوس
۱۸۴پیستون L90-K4M-050 با گژن پینپیستون
۱۸۵پیستون L90-K4M-050 با ملحقات کامل با رینگ IPMCپیستون
۱۸۶پیستون L90-K4M گرید A با گژن پینپیستون
۱۸۷ پیستون L90-K4M گرید B با ملحقات کامل با رینگ IPMC پیستون
۱۸۸پیستون پیکان ۰۴۰پیستون
۱۸۹پیستون OHV-020 روآپیستون
۱۹۰پیستون OHV-030 روآپیستون
۱۹۱پیستون RIO-025 پیستون
۱۹۲پیستون RIO-050 پیستون
۱۹۳پیستون RIO-STD استانداردپیستون
۱۹۴پیستون ۲۰۶ تیپ ۲پیستون
۱۹۵پیستون ۲۰۶تیپ ۵ -۰۲۵پیستون
۱۹۶پیستون ۲۰۶ تیپ ۵-۰۵۰پیستون
۱۹۷پیستون استاندارد ۲۰۶ تیپ ۵پیستون
۱۹۸پیستون پراید ۰۲۵ با گژن پینپیستون
۱۹۹پیستون پراید ۰۵۰ با گژن پینپیستون
۲۰۰پیستون پراید ۰۷۵ با گژن پینپیستون
۲۰۱پیستون پراید STD با گژن پیستون
۲۰۲پیستون ۰۲۰ پیکانپیستون
۲۰۳پیستون ۰۳۰ پیکانپیستون
۲۰۴پیستون استاندارد پیکانپیستون
۲۰۵پیستون L90-K4M-100 با گژن پینپیستون
۲۰۶پیستون پژو XU9 2000پیستون
۲۰۷پیستون OHV استاندارد روآپیستون
۲۰۸پیستون تیبا استانداردپیستون
۲۰۹پیستون تیبا ۰۲۵پیستون
۲۱۰پیستون تیبا ۰۵۰پیستون
۲۱۱پیستون OHV-040 روآپیستون
۲۱۲پیستون XUM با گژن پین و رینگ ماهلهپیستون
۲۱۳پیستون EF7-025 سمند پیستون
۲۱۴پیستون EF7-050 سمندپیستون
۲۱۵پیستون EF7 استاندارد سمندپیستون
۲۱۶پیستون پژو XU7 پیستون
۲۱۷گردگیر کمک فنر جلو پرایدتعلیق
۲۱۸گردگیر کمک فنر عقب پرایدتعلیق
۲۱۹کمک فنر عقب پیکانتعلیق
۲۲۰کمک فنر عقب پیکان وانتتعلیق
۲۲۱کمک فنر عقب پراید روغنیتعلیق
۲۲۲کمک فنر عقب پراید CNG روغنیتعلیق
۲۲۳کمک فنر عقب تندر ۹۰تعلیق
۲۲۴کمک فنر عقب پژو۴۰۵ -ماندوتعلیق
۲۲۵کمک فنر عقب پژو۲۰۶-ماندوتعلیق
۲۲۶کمک فنر عقب سمند-ماندوتعلیق
۲۲۷کمک فنر جلو پژو روآ-پیکان -ماندوتعلیق
۲۲۸کمک فنر جلو پژو۴۰۵-ماندوتعلیق
۲۲۹کمک فنر جلو پژو۲۰۶راست ماندو- هاچ بکتعلیق
۲۳۰کمک فنر جلو پژو۲۰۶چپ ماندو -هاچ بکتعلیق
۲۳۱کمک فنر جلو پژو۲۰۶راست ماندو – صندوقدارتعلیق
۲۳۲کمک فنر جلو پژو۲۰۶چپ ماندو – صندوقدارتعلیق
۲۳۳کمک فنر جلو سمند-ماندوتعلیق
۲۳۴کمک فنر جلو تندر ۹۰تعلیق
۲۳۵کمک فنر جلو پراید راست روغنیتعلیق
۲۳۶کمک فنر جلو پراید چپ روغنیتعلیق
۲۳۷کمک فنر جلو تیبا-راستتعلیق
۲۳۸کمک فنر جلو تیبا-چپتعلیق
۲۳۹توپی سر کمک فنر جلو پرایدتعلیق
۲۴۰کمک فنر عقب تيباتعلیق
۲۴۱فنر لول عقب پراید CNGتعلیق
۲۴۲فنر لول عقب پراید معمولیتعلیق
۲۴۳ فنرلول عقب پراید ۱۱۱ تعلیق
۲۴۴فنرلول جلو پرایدتعلیق
۲۴۵فنرلول جلو تیباتعلیق
۲۴۶فنرلول عقب تیبا صندوق دارتعلیق
۲۴۷فنرلول عقب تیبا هاچ بکتعلیق
۲۴۸توپی چرخ جلو پراید جدیدریخته گری
۲۴۹توپی چرخ جلو پراید قدیمریخته گری
۲۵۰محور عقب پراید ABSریخته گری
۲۵۱محور عقب پراید قدیم راستریخته گری
۲۵۲توپی چرخ جلو تیباریخته گری
۲۵۳محور عقب پراید جدیدریخته گری
۲۵۴محور عقب تیبا چپریخته گری
۲۵۵محور عقب تیبا راستریخته گری
۲۵۶توپی چرخ جلو ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۵ریخته گری
۲۵۷توپی چرخ جلو ۲۰۶ریخته گری
۲۵۸محور عقب قدیم پراید چپریخته گری
۲۵۹میل ژامبون (میل رابط )چپ پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۶۰میل ژامبون (میل رابط )راست پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۶۱میل ژامبون (میل رابط )چپ پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۶۲میل ژامبون (میل رابط )راست پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۶۳میل توپی پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۶۴میل توپی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ریخته گری
۲۶۵میل توپی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ریخته گری
۲۶۶کاسه چرخ ۴۰۵ریخته گری
۲۶۷کاسه چرخ عقب ۲۰۶ریخته گری
۲۶۸کاسه چرخ قدیم پرایدریخته گری
۲۶۹کاسه چرخ جدید پرایدریخته گری
۲۷۰کاسه چرخ ABS پرایدریخته گری
۲۷۱کاسه چرخ تیباریخته گری
۲۷۲کاسه چرخ پیکانریخته گری
۲۷۳استکان تایپیت موتور ملی (EF7)ریخته گری
۲۷۴دیسک چرخ تیباریخته گری
۲۷۵دیسک چرخ ریوریخته گری
۲۷۶دیسک چرخ پرایدریخته گری
۲۷۷دیسک چرخ روآ سال (آریسان )ریخته گری
۲۷۸دیسک پیکانریخته گری
۲۷۹دیسک چرخ ۲۰۶جلو تیپ ۵ و رانا و ۲۰۷ریخته گری
۲۸۰دیسک چرخ ۲۰۶عقب تیپ ۵ و رانا و ۲۰۷ریخته گری
۲۸۱دیسک چرخ ۲۰۶ (تیپ ۲ )ریخته گری
۲۸۲دیسک ال ۹۰ریخته گری
۲۸۳دیسک چرخ ۴۰۵ و زانتیا ۱۸۰۰ریخته گری
۲۸۴دیسک چرخ سمند موتور ملی و زانتیا ۲۰۰۰ریخته گری
۲۸۵بازوئی راست پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۸۶بازوئی چپ پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۸۷پایه اتاق راست پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۸۸پایه اتاق چپ پژو ۴۰۵ریخته گری
۲۸۹بازوئی راست پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۹۰بازوئی چپ پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۹۱پایه اتاق راست پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۹۲پایه اتاق چپ پژو ۲۰۶ریخته گری
۲۹۳استپر موتور پژو۴۰۵ (مدل ۱۸۰۰)قطعات جانبی
۲۹۴استپرموتور پیکان و پرایدقطعات جانبی
۲۹۵اویل پمپ پراید و تیباقطعات جانبی
۲۹۶اویل پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ( ۲۹ دندانه)قطعات جانبی
۲۹۷اویل پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ( ۲۱ دندانه)قطعات جانبی
۲۹۸اویل پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ( ۲۹ دندانه)قطعات جانبی
۲۹۹ اویل پمپ پژو ۴۰۵ قطعات جانبی
۳۰۰اویل پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ( ۲۱ دندانه)قطعات جانبی
۳۰۱اویل پمپ پراید ( نافی ثابت )قطعات جانبی
۳۰۲اویل پمپ پیکان انژکتورقطعات جانبی
۳۰۳اویل پمپ پیکان کاربراتورقطعات جانبی
۳۰۴اویل پمپ EF7قطعات جانبی
۳۰۵پولی سر میل لنگ پراید (معمولی)قطعات جانبی
۳۰۶پولی سر میل لنگ پژو ۲۰۶ تیپ ۲قطعات جانبی
۳۰۷پولی سر میل لنگ پژو ۲۰۶ تیپ ۵قطعات جانبی
۳۰۸پولی سر میل لنگ پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۰۹پولی سر میل لنگ پراید (هیدرولیک)قطعات جانبی
۳۱۰پولی سر میل لنگ تیبا و پراید (Euro 4)قطعات جانبی
۳۱۱پولی سر میل لنگ EF7قطعات جانبی
۳۱۲پولی سر میل لنگ تندر ۹۰  E2قطعات جانبی
۳۱۳پولی سر میل لنگ TU5 ،  R2قطعات جانبی
۳۱۴پولی سر میل لنگ آریسان Roaقطعات جانبی
۳۱۵ترموستات پراید ۷۱ درجهقطعات جانبی
۳۱۶ترموستات پراید ۷۶ درجهقطعات جانبی
۳۱۷ترموستات پراید ۸۲ درجهقطعات جانبی
۳۱۸ترموستات پژو ۴۰۵ – ۷۵ درجهقطعات جانبی
۳۱۹ترموستات پژو ۴۰۵ – ۸۳ درجهقطعات جانبی
۳۲۰درب ترموستات پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۲۱ترموستات پیکان ۷۴ درجهقطعات جانبی
۳۲۲ترموستات پیکان ۷۸ درجهقطعات جانبی
۳۲۳ترموستات EF7 ( 88 درجه)قطعات جانبی
۳۲۴ترموستات EF7 ( 83 درجه)قطعات جانبی
۳۲۵ترموستات L90 ( 89 درجه)قطعات جانبی
۳۲۶ترموستات L90 ( 83 درجه)قطعات جانبی
۳۲۷ترموستات پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و۳ (۸۳ درجه) با درپوش PPAقطعات جانبی
۳۲۸ترموستات پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و۳ (۸۹ درجه) با درپوش PPAقطعات جانبی
۳۲۹ترموستات پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و۳ (۷۶ درجه) با درپوش PPAقطعات جانبی
۳۳۰تسمه تایم پراید(۱۰۷YU220)قطعات جانبی
۳۳۱تسمه تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۳(۱۰۴HTD9/5P17)قطعات جانبی
۳۳۲تسمه تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ (۱۳۴HTD9/5P25/4)قطعات جانبی
۳۳۳تسمه تایم پژو ۴۰۵ (۱۱۴RPP9/5P17)قطعات جانبی
۳۳۴تسمه دینام پراید- دندانه دار (M35/4-900X)قطعات جانبی
۳۳۵تسمه دینام پراید- دندانه دار (M35/2-890X)قطعات جانبی
۳۳۶تسمه دینام پژو ۲۰۶ تیپ ۲و۳ (۶PK1565)قطعات جانبی
۳۳۷تسمه دینام پژو ۲۰۶ تیپ ۵و۶ (۶PK1575)قطعات جانبی
۳۳۸تسمه دینام پژو ۴۰۵ (۶PK1660)قطعات جانبی
۳۳۹تسمه دینام پژو ۴۰۵ (۶PK1663)قطعات جانبی
۳۴۰تسمه دینام پژو ۴۰۵ (۶PK1665)قطعات جانبی
۳۴۱تسمه دینام پراید- ساده (M35/2-890)قطعات جانبی
۳۴۲تسمه دینام پیکانقطعات جانبی
۳۴۳تسمه کولر پراید- دنده دار (AX-34)قطعات جانبی
۳۴۴تسمه کولر پراید- ساده (A-34)قطعات جانبی
۳۴۵توپی سر کمک پژو ۴۰۵ ( طرح جدید )قطعات جانبی
۳۴۶تیغه برف پاکن پژو ۲۰۶ (جلو)قطعات جانبی
۳۴۷تیغه برف پاکن پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۴۸تیغه برف پاکن سمندقطعات جانبی
۳۴۹تیغه برف پاکن پرایدقطعات جانبی
۳۵۰تیغه برف پاکن تندر ۹۰قطعات جانبی
۳۵۱تیغه برف پاکن زانتیا (جلو)قطعات جانبی
۳۵۲درب رادیاتور پراید (فلزی)قطعات جانبی
۳۵۳درب رادیاتور پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۵۴درب رادیاتور پیکانقطعات جانبی
۳۵۵ درب رادیاتور پراید ( پلیمری ) قطعات جانبی
۳۵۶درب سوپاپ پراید انژکتورقطعات جانبی
۳۵۷درب سوپاپ پراید کاربراتورقطعات جانبی
۳۵۸درب سوپاپ تیباقطعات جانبی
۳۵۹دنده فلایویل پرایدقطعات جانبی
۳۶۰دنده فلایویل پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۶۱فلايويل کامل پرايدقطعات جانبی
۳۶۲فلايويل کامل ۴۰۵قطعات جانبی
۳۶۳فلايويل کامل ۲۰۶ – TU5قطعات جانبی
۳۶۴فلایویل کامل EF7قطعات جانبی
۳۶۵سرسیلندر پراید انژکتورقطعات جانبی
۳۶۶سرسیلندر پراید کاربراتورقطعات جانبی
۳۶۷سرسیلندر پژو ۴۰۵ تک سوز (مدل ۱۸۰۰)قطعات جانبی
۳۶۸سرسیلندر ROA تک سوز انژکتورقطعات جانبی
۳۶۹سرسیلندر نیسان انژکتورقطعات جانبی
۳۷۰سرسیلندر نیسان کاربراتورقطعات جانبی
۳۷۱سرسیلندر پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (مدل ۱۸۰۰)قطعات جانبی
۳۷۲سرسیلندر پژو ۲۰۶ تیپ ۲و ۳قطعات جانبی
۳۷۳سرسیلندر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶قطعات جانبی
۳۷۴سرسیلندر ROA دوگانه سوز انژکتورقطعات جانبی
۳۷۵مجموعه کامل سرسیلندر پژو ۴۰۵ تک سوز (مدل ۱۸۰۰)قطعات جانبی
۳۷۶مجموعه کامل سرسیلندر پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (مدل ۱۸۰۰)قطعات جانبی
۳۷۷سرسیلندر موتور ملی (EF7)قطعات جانبی
۳۷۸سرسیلندر تیبا (Euro 4)قطعات جانبی
۳۷۹مجموعه کامل سرسیلندر پراید انژکتوری (طرح زیمنس)قطعات جانبی
۳۸۰مجموعه کامل سرسیلندر پراید انژکتوری (طرح ساژم)قطعات جانبی
۳۸۱مجموعه کامل سرسیلندر پراید کاربراتوریقطعات جانبی
۳۸۲سرسیلندر تیبا (Euro 2)قطعات جانبی
۳۸۳سرسیلندر پراید (Euro 4 )قطعات جانبی
۳۸۴مجموعه کامل سرسیلندر نیسان انژکتورقطعات جانبی
۳۸۵مجموعه کامل سرسیلندر نیسان کاربراتورقطعات جانبی
۳۸۶سگ دست چپ پراید طرح ABSقطعات جانبی
۳۸۷سگ دست چپ پراید طرح جدیدقطعات جانبی
۳۸۸سگ دست چپ پراید طرح قدیمقطعات جانبی
۳۸۹سگ دست راست پراید طرح ABSقطعات جانبی
۳۹۰سگ دست راست پراید طرح جدیدقطعات جانبی
۳۹۱سگ دست راست پراید طرح قدیمقطعات جانبی
۳۹۲سگدست چپ تیبا طرح جدیدقطعات جانبی
۳۹۳سگدست راست تیبا طرح جدیدقطعات جانبی
۳۹۴سگدست راست پژو ۲۰۶ TU5قطعات جانبی
۳۹۵سگدست چپ تیبا طرح قدیمقطعات جانبی
۳۹۶سگدست راست تیبا طرح قدیمقطعات جانبی
۳۹۷سوپاپ دود پرایدقطعات جانبی
۳۹۸سوپاپ دود پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۳۹۹سوپاپ دود پیکان (استاندارد)قطعات جانبی
۴۰۰سوپاپ هوای پرایدقطعات جانبی
۴۰۱سوپاپ هوای پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۰۲سوپاپ هوای پیکان (استاندارد )قطعات جانبی
۴۰۳سوپاپ هوای پیکان ( تعمیر اول )قطعات جانبی
۴۰۴سوپاپ دود پیکان ( تعمیر اول)قطعات جانبی
۴۰۵سوپاپ هوای پیکان ( تعمیر دوم )قطعات جانبی
۴۰۶سوپاپ دود پیکان ( تعمیر دوم )قطعات جانبی
۴۰۷مجموعه کامل انگشتی میل سوپاپ پرایدقطعات جانبی
۴۰۸طبق پراید با بوش فلزیقطعات جانبی
۴۰۹سیبک طبق پژوه ۴۰۵قطعات جانبی
۴۱۰ سیبک طبق پیکان قطعات جانبی
۴۱۱سیبک فرمان RD هیدرولیکقطعات جانبی
۴۱۲سیبک فرمان پرایدقطعات جانبی
۴۱۳سیبک فرمان چپ پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۱۴سیبک فرمان چپ پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۱۵سیبک فرمان چپ پیکانقطعات جانبی
۴۱۶سیبک فرمان راست پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۱۷سیبک فرمان راست پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۱۸سیبک فرمان راست پیکانقطعات جانبی
۴۱۹سیبک کامل پیکانقطعات جانبی
۴۲۰میل فرمان ( قرقری فرمان ) پرایدقطعات جانبی
۴۲۱میل فرمان ( قرقری فرمان ) پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۲۲میل فرمان ( قرقری فرمان )پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۲۳طبق پراید با بوش لاستیکیقطعات جانبی
۴۲۴طبق راست تیبا (ریو )قطعات جانبی
۴۲۵طبق چپ تیبا (ریو )قطعات جانبی
۴۲۶سیبک فرمان تیباقطعات جانبی
۴۲۷سیبک تعادل راست تیبا ( ریو )قطعات جانبی
۴۲۸میل فرمان ( قرقری فرمان ) تیباقطعات جانبی
۴۲۹سیبک تعادل چپ تیبا ( ریو )قطعات جانبی
۴۳۰سیبک تعادل پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۳۱سیبک تعادل راست سمندقطعات جانبی
۴۳۲سیبک تعادل چپ سمندقطعات جانبی
۴۳۳سیبک فرمان چپ تندر ۹۰قطعات جانبی
۴۳۴سیبک فرمان راست تندر ۹۰قطعات جانبی
۴۳۵شاتون OHV تکیقطعات جانبی
۴۳۶شاتون XU7 تکیقطعات جانبی
۴۳۷شاتون پراید تکیقطعات جانبی
۴۳۸شاتون پیکان اونجرقطعات جانبی
۴۳۹شاتون OHVG تکیقطعات جانبی
۴۴۰شاتون EF7 تکیقطعات جانبی
۴۴۱شاتون TU5 تکیقطعات جانبی
۴۴۲شاتون TU3 تکیقطعات جانبی
۴۴۳شاتون تیباقطعات جانبی
۴۴۴شاتون XUM تکیقطعات جانبی
۴۴۵شمع موتور پراید انژکتور تک پلاتینقطعات جانبی
۴۴۶شمع پژو ۴۰۵ انژکتور تک پلاتینقطعات جانبی
۴۴۷شمع پژو ۴۰۵ انژکتور دو پلاتینقطعات جانبی
۴۴۸صافی بنزین پراید سر صافقطعات جانبی
۴۴۹صافی بنزین پراید سر کج با دیاققطعات جانبی
۴۵۰صافی بنزین پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۵۱بوش جناقی پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۵۲بوش دسته موتور گرد آلومینیومی پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۵۳بوش لبه دار پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۵۴پایه دوشاخ دسته موتور گرد پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۵۵دسته موتور ۱ پرایدقطعات جانبی
۴۵۶دسته موتور ۲ پرایدقطعات جانبی
۴۵۷دسته موتور ۳ پرایدقطعات جانبی
۴۵۸دسته موتور دو سر پیچ پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ تیپ ۲و۳قطعات جانبی
۴۵۹دسته موتور زیر باطری پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۶۰ضربه گیر لاستیکی کمک فنر جلو پژو ۴۰۵( مانتینگ گرد قدیم )قطعات جانبی
۴۶۱میله موجگیر پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۶۲دسته موتور ۱ تیباقطعات جانبی
۴۶۳دسته موتور ۲ تیباقطعات جانبی
۴۶۴دسته موتور ۳ تیباقطعات جانبی
۴۶۵دسته موتور دو سر پیچ پژو ۲۰۶ تیپ ۵و۶قطعات جانبی
۴۶۶دسته موتور زیر باطری پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۶۷ ضربه گیر دو طرفه دسته موتور دو سر پیچ پژو ۴۰۵ قطعات جانبی
۴۶۸پایه دو شاخ رام پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۶۹بوش دسته موتور گرد کائوچویی پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۴۷۰لنت ترمز دیسکی جلو پرایدقطعات جانبی
۴۷۱لنت ترمز دیسکی جلو پراید تیباقطعات جانبی
۴۷۲لنت ترمز دیسکی جلو پژو ۲۰۶ تیپ ۲و۳قطعات جانبی
۴۷۳لنت ترمز دیسکی جلو پژو ۲۰۶ تیپ ۵و۶قطعات جانبی
۴۷۴لنت ترمز دیسکی جلو پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۷۵لنت ترمز دیسکی جلو پیکانقطعات جانبی
۴۷۶لنت ترمز دیسکی سمند موتور ملیقطعات جانبی
۴۷۷لنت ترمز دیسکی عقب پژو ۲۰۶ تیپ ۵و۶قطعات جانبی
۴۷۸لنت ترمز دیسکی لوگان – L90قطعات جانبی
۴۷۹لنت ترمز کفشکی جلو نیسان وانت جونیور (z24)قطعات جانبی
۴۸۰لنت ترمز کفشکی عقب نیسان وانت جونیور (z24)قطعات جانبی
۴۸۱لنت کفشکی عقب پرایدقطعات جانبی
۴۸۲لنت کفشکی عقب پژو ۲۰۶ ( تیپ ۱و ۲)قطعات جانبی
۴۸۳لنت کفشکی عقب پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۸۴لنت کفشکی عقب پیکانقطعات جانبی
۴۸۵لنت ترمز دیسکی پژو رانا (جلو)قطعات جانبی
۴۸۶لنت ترمز دیسکی جلو تیبا (طرح ریو )قطعات جانبی
۴۸۷لنت ترمز دیسکی عقب دنا و سمند سورنقطعات جانبی
۴۸۸لنت ترمز دیسکی عقب راناقطعات جانبی
۴۸۹لنت ترمز دیسکی جلو نیسان وانتقطعات جانبی
۴۹۰لنت ترمز کفشکي عقب سمند مليقطعات جانبی
۴۹۱لنت ترمزکفشکي عقب تيبا (ريو)قطعات جانبی
۴۹۲لنت ترمز کفشکي عقب E2 – L90قطعات جانبی
۴۹۳مغزی پمپ بنزین پرایدقطعات جانبی
۴۹۴مغزی پمپ بنزین پژو ۲۰۶ (تیپ ۱)قطعات جانبی
۴۹۵مغزی پمپ بنزین پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۴۹۶درجه کامل پمپ بنزین داخل باک پژو ۴۰۵ با رگلاتور (۷ درجه)قطعات جانبی
۴۹۷درجه کامل پمپ بنزین داخل باک پژو ۴۰۵ با رگلاتور (صفر درجه)قطعات جانبی
۴۹۸درجه کامل پمپ بنزین داخل باک پژو ۲۰۶ با رگلاتورقطعات جانبی
۴۹۹پمپ بنزین خارج باک پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۵۰۰درجه کامل پمپ بنزین داخل باک تیبا با هد پلیمریقطعات جانبی
۵۰۱درجه کامل پمپ بنزین داخل باک پیکان باردوقطعات جانبی
۵۰۲درجه کامل پمپ بنزین داخل باک تندر ۹۰قطعات جانبی
۵۰۳درجه کامل پمپ بنزین داخل باک پراید ۴ فیشقطعات جانبی
۵۰۴رینگی باک پژو ۴۰۵ (صفر درجه)قطعات جانبی
۵۰۵رینگی باک پژو ۴۰۵ ( ۷ درجه )قطعات جانبی
۵۰۶رینگی باک پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۵۰۷میل بادامک پراید انژکتوری(طرح زیمنس)قطعات جانبی
۵۰۸میل بادامک پراید انژکتوری(طرح ساژم )قطعات جانبی
۵۰۹میل بادامک پراید کاربراتوریقطعات جانبی
۵۱۰میل بادامک پژو ۴۰۵ انژکتور دو گانه سوزقطعات جانبی
۵۱۱میل بادامک پیکان انژکتورقطعات جانبی
۵۱۲میل بادامک پیکان کاربراتورقطعات جانبی
۵۱۳میل بادامک نیسان وانت (Z24)قطعات جانبی
۵۱۴میل بادامک پراید (Euro 4)قطعات جانبی
۵۱۵میل بادامک خروجی ( دود ) EF7قطعات جانبی
۵۱۶میل بادامک ورودی ( هوا ) EF7قطعات جانبی
۵۱۷میل بادامک ورودی ( هوا ) TU5قطعات جانبی
۵۱۸میل بادامک خروجی ( دود ) TU5قطعات جانبی
۵۱۹میل بادامک OHVقطعات جانبی
۵۲۰میل بادامک OHVGقطعات جانبی
۵۲۱ میل لنگ XU7 قطعات جانبی
۵۲۲میل لنگ پرایدقطعات جانبی
۵۲۳میل لنگ پیکانقطعات جانبی
۵۲۴میل لنگ OHV دوگانه سوزقطعات جانبی
۵۲۵میل لنگ TU3قطعات جانبی
۵۲۶میل لنگ TU5قطعات جانبی
۵۲۷میل لنگ EF7قطعات جانبی
۵۲۸واتر پمپ پرایدقطعات جانبی
۵۲۹واتر پمپ پیکانقطعات جانبی
۵۳۰واتر پمپ وانت نیسان Z24قطعات جانبی
۵۳۱واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ و راناقطعات جانبی
۵۳۲واتر پمپ پژو ۴۰۵ ( پره پلیمری)قطعات جانبی
۵۳۳واتر پمپ پژو ۲۰۶ تیپ ۲و۳قطعات جانبی
۵۳۴واترپمپ سمند EF7قطعات جانبی
۵۳۵واترپمپ  L90قطعات جانبی
۵۳۶واتر پمپ پراید و تیباقطعات جانبی
۵۳۷واشر درب سوپاپ پراید – لبه دارقطعات جانبی
۵۳۸واشر درب سوپاپ پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۵۳۹واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ -STDقطعات جانبی
۵۴۰واشر سرسیلندر پراید STDقطعات جانبی
۵۴۱واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر اولقطعات جانبی
۵۴۲واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر دومقطعات جانبی
۵۴۳واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – STD – CNGقطعات جانبی
۵۴۴واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر اول – CNGقطعات جانبی
۵۴۵واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر دوم – CNGقطعات جانبی
۵۴۶واشر سرسیلندر پراید ۱/۵قطعات جانبی
۵۴۷واشر سرسیلندر پراید ۱/۷قطعات جانبی
۵۴۸واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر سوم – CNGقطعات جانبی
۵۴۹واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر سومقطعات جانبی
۵۵۰واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ -STD – CNG ( پنج لایه)قطعات جانبی
۵۵۱واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر اول – CNG ( پنج لایه)قطعات جانبی
۵۵۲واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ – تعمیر دوم – CNG ( پنج لایه)قطعات جانبی
۵۵۳واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ – تیپ ۵قطعات جانبی
۵۵۴واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ – تیپ ۲و۳ – STDقطعات جانبی
۵۵۵واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ – تیپ ۲و۳ تعمیر اولقطعات جانبی
۵۵۶واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ – تیپ ۲و۳ تعمیر دومقطعات جانبی
۵۵۷واشر سرسیلندر سمند موتور ملی (EF7)قطعات جانبی
۵۵۸واشر درب سوپاپ پراید سیلیکونیقطعات جانبی
۵۵۹واشر درب سوپاپ پیکانقطعات جانبی
۵۶۰واشر بغل اگزوز پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۵۶۱واشر درب سوپاپ پراید (Euro 4)قطعات جانبی
۵۶۲واشر درب سوپاپ تیباقطعات جانبی
۵۶۳کیت واشر گلویی اگزوز پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۵۶۴واشر سرسیلندر پراید ۲قطعات جانبی
۵۶۵اورینگ باک پژو ۴۰۵ (صفر درجه)قطعات جانبی
۵۶۶اورینگ باک پژو ۴۰۵ ( ۷ درجه )قطعات جانبی
۵۶۷اورینگ باک پژو ۲۰۶قطعات جانبی
۵۶۸کیت کامل لوازم گلوئی اگزوز ۲۰۶قطعات جانبی
۵۶۹واشر بغل اگزوز ۲۰۶ تیپ ۲قطعات جانبی
۵۷۰واشر بغل اگزوز ۲۰۶ تیپ۵قطعات جانبی
۵۷۱واشر کاتالیزور ۲۰۶قطعات جانبی
۵۷۲واشر گلوئی اگزوز پرایدقطعات جانبی
۵۷۳واشر بغل اگزوز پرایدقطعات جانبی
۵۷۴واشر اگزوز فلزی  پراید(دو پیچ)قطعات جانبی
۵۷۵ واشر اگزوز فلزی پراید (سه پیچ) قطعات جانبی
۵۷۶واشرسرسيلندر استاندارد نيسان (ضخامت ۱٫۳۰ mm )قطعات جانبی
۵۷۷واشرسرسيلندر نيسان (ضخامت ۱٫۹۰ mm )قطعات جانبی
۵۷۸واشر سرسيلندر استاندارد تندر ۹۰قطعات جانبی
۵۷۹واشر سرسيلندر تعميراول تندر ۹۰قطعات جانبی
۵۸۰واشرسرسيلندر استاندارد پارس ELX و زانتياقطعات جانبی
۵۸۱واشر سرسيلندر تعمير تعمير اول پارس ELX و زانتياقطعات جانبی
۵۸۲واشر سرسيلندر تعمير دوم پارس ELX وزانتياقطعات جانبی
۵۸۳وایر شمع پراید انژکتور طرح زیمنسقطعات جانبی
۵۸۴وایر شمع پراید انژکتور طرح ساژمقطعات جانبی
۵۸۵وایر شمع پراید طرح کاربراتورقطعات جانبی
۵۸۶وایر شمع پژو ۴۰۵ انژکتور دوگانه سوزقطعات جانبی
۵۸۷وایر شمع پیکان انژکتور دوگانه سوزقطعات جانبی
۵۸۸وایر شمع تیباقطعات جانبی
۵۸۹وایر شمع نیسان انژکتور یورو ۴قطعات جانبی
۵۹۰وایرشمع نیسان کاربراتورقطعات جانبی
۵۹۱وایر کوئل سمند EF7قطعات جانبی
۵۹۲وایر کوئل L90 طرح VALEOقطعات جانبی
۵۹۳وایر کوئل راناقطعات جانبی
۵۹۴وایر کوئل پژو ۲۰۶ تیپ ۲قطعات جانبی
۵۹۵وایر کوئل پژو ۲۰۶ تیپ ۵قطعات جانبی
۵۹۶وایر کوئل زانتیاقطعات جانبی
۵۹۷پمپ درب عقب پژو ۴۰۵ – ۲ سیمقطعات جانبی
۵۹۸پمپ درب جلو پژو ۴۰۵ – ۵ سیمقطعات جانبی
۵۹۹تسمه سفت کن تایمینگ پژو ۲۰۶ تیپ ۵(متحرک قیچی دار )قطعات جانبی
۶۰۰تسمه سفت کن تایمینگ پژو ۲۰۶ تیپ ۲(متحرک قیچی دار )قطعات جانبی
۶۰۱غلطک هرزگرد سفت کن دینام XU7قطعات جانبی
۶۰۲سفت کن تایم ۲۰۶ تیپ ۵ (ثابت)قطعات جانبی
۶۰۳غلطک تسمه سفت کن کولر۲۰۶قطعات جانبی
۶۰۴غلطک هرزگرد دینام و کولرپژو ۲۰۶ (تیپ۲و۵)قطعات جانبی
۶۰۵هرزگرد نوع A سمند خودرو ملی پایه بلندقطعات جانبی
۶۰۶هرزگرد نوع B سمند خودرو ملی پایه کوتاهقطعات جانبی
۶۰۷هرزگرد نوع C سمند خودرو ملی یا دوبلقطعات جانبی
۶۰۸هرزگرد شیاردار سمند خودرو ملیقطعات جانبی
۶۰۹غلطک تسمه سفت کن ۲۰۶ با پایه (R2 )قطعات جانبی
۶۱۰لوله روغن ریز روی سرسیلندر پژو ۴۰۵قطعات جانبی
۶۱۱منبع انبساط ۲۰۶قطعات جانبی
۶۱۲ منبع انبساط رانا قطعات جانبی
۶۱۳درب منبع انبساط ۲۰۶قطعات جانبی
۶۱۴کارتل سمند EF7قطعات جانبی
۶۱۵کارتل XU7قطعات جانبی
۶۱۶کارتل TU5قطعات جانبی
۶۱۷کارتل OHVقطعات جانبی
۶۱۸میل ماهک کوتاه ۴۰۵قطعات جانبی
۶۱۹میل ماهک بلند ۴۰۵قطعات جانبی
۶۲۰ماهک تعویض دنده ۴۰۵قطعات جانبی
۶۲۱میل ماهک کوتاه ۲۰۶قطعات جانبی
۶۲۲میل ماهک بلند ۲۰۶قطعات جانبی
۶۲۳ماهک تعویض دنده ۲۰۶قطعات جانبی
۶۲۴پمپ هیدرولیک جعبه فرمان پژو ۴۰۵مجموعه فرمان
۶۲۵پمپ هیدرولیک جعبه فرمان پژو ۲۰۶مجموعه فرمان
۶۲۶جعبه فرمان مکانیکی پرایدمجموعه فرمان
۶۲۷جعبه فرمان مکانیکی آردیمجموعه فرمان
۶۲۸شیر فرمان پژو ۴۰۵ طرح چهار گوشمجموعه فرمان
۶۲۹جعبه فرمان هیدرولیکی پژو ۴۰۵ طرح چهار گوشمجموعه فرمان
۶۳۰جعبه فرمان هیدرولیک آردیمجموعه فرمان
۶۳۱جعبه فرمان پژو ۲۰۶مجموعه فرمان
۶۳۲جعبه فرمان پژو ۴۰۵ طرح هزار خاریمجموعه فرمان
۶۳۳شیر فرمان پژو ۲۰۶مجموعه فرمان
۶۳۴شیر فرمان پژو ۴۰۵ طرح هزار خاریمجموعه فرمان